Volume 33, No. 1, Year 2017 [Accredited by Ristekdikti]

DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1

Accredited by Directorate General of Higher Education Ministry of National Education and Culture, Republic of Indonesia No. 040/P/2014 until 2019.

Table of Contents

Articles

Lukman Hakim, Tomy Perdana
PDF
1-10
Dwi Sadono, Saharuddin Saharuddin, Yusalina Yusalina, Burhanuddin Burhanuddin, Tintin Sarianti
PDF
11-20
Indra Jatmiko, Retno Kusumastuti
PDF
21-28
Diya Sri Widiyanti
PDF
29-36
Irwan Sugiarto
PDF
37-45
Pawit Muhammad Yusup, Tine Silvana Rachmawati, Priyo Subekti
PDF
46-54
Edy Suyanto, Sotyania Wardhiana, FX Wardhiyono, Hendri Restuadhi
PDF
55-61
Nikmatuniayah Nikmatuniayah, Marliyati Marliyati, Lilis Mardiana A
PDF
62-73
Al Rafni, Suryanef Suryanef
PDF
74-80
Erhamwilda Erhamwilda, Asep Dudi Suhardini, Nurul Afrianti
PDF
81-89
Yenni Yuniati, Ani Yuningsih
PDF
90-98
AMA Suyanto, Runik Machfiroh
PDF
99-106
Pajar Hatma Indra Jaya
PDF
107-114
Noor Hamidah, R. Rijanta, Bakti Setiawan, Muh. Aris Marfai
PDF
115-123
Sri Widiyati Soemodipoero
PDF
124-131
Doni Purnama Alamsyah, Andry Trijumansyah, Oda I. B. Hariyanto
PDF
132-141
Neni Sri Imaniyati, Panji Adam
PDF
142-148
Luluk Fauziah, Mashudi Mashudi, Lely Ika Mariyati, Ilmi Usrotin Choiriyah
PDF
149-157
Songyot Buaphuean
PDF
158-165
Ani Yuningsih, Dadan Mulyana
PDF
166-173
La Usman, Syafri Sairin
PDF
174-181
Badu Ahmad, Faramitha Sri Puji Rahayu Thahir
PDF
182-190
Marenda Ishak S, Sudarsono Sudarsono, Widiatmaka Widiatmaka, Sudirman Yahya
PDF
191-197
Deni Darmawan
PDF
198-207
Iriana Bakti, Hanny Hafiar, Heru Riyanto Budiana
PDF
208-216