Volume 31, No. 1, Year 2015 [Accredited by Ristekdikti]

DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1

Accredited by Directorate General of Higher Education Ministry of National Education and Culture, Republic of Indonesia No. 040/P/2014 until 2019.

Table of Contents

Articles

Nur Efendi
1-10
Agustina Abdullah, Hikmah M Ali, Jasmal A Syamsu
11-20
Yusuf Hamdan, Anne Ratnasari, Aziz Taufik Hirzi
21-30
Ima Amaliah, Westi Riani, Aan Julia
41-50
Ratih Baiduri
51-60
Rinel Fitlayeni, Marleni Marleni, Elvawati Elvawati
61-70
Tinneke Evie Sumual
71-80
Dyah Gandasari, Sarwititi Sarwoprasodjo, Basita Ginting, Djoko Susanto
81-92
Asep Saepudin, Jajat S Ardiwinata, Ilfiandra Ilfiandra, Yaya Sukarya
93-102
Hasymi Rinaldi, Ade Muhammad Yuardani
103-112
Widodo Muktiyo
113-122
Mia Kusmiati
123-134
Genny Gustina Sari, Welly Wirman
135-142
Edy Suyanto, Endriatmo Soetarto, Sumardjo Sumardjo, Hartrisari Sari Hardjomidjojo
143-152
Nursini Tawakkal, Rahim Darma, Sri Undai Nurbayani
153-166
Tulus Santoso, Teguh Kurniawan
167-176
Rahab bin Tafsir, Agnes Fitria Widiyanto
177-190
Yasir Yasir
191-200
Muhamad Rakhmat
201-210
Bambang Tri Harsanto, Slamet Rosyadi, Simin Simin
211-220
Puji Lestari, Umi Pratiwi, Permata Ulfah
221-228
Roni Ekha Putera
229-239
Stephani Raihana Hamdan
241-250
Marlinda Irwanti, Deddy Muharman
251-260
Aditya Wardhana
31-40